Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μεγάλη ανάγκη από ψυχολογική βοήθεια με έμφαση στον τομέα της πρόληψης και ακολούθως στην αποτροπή και την έγκαιρη αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες η δυστυχία, ο ψυχικός πόνος και η ανικανότητα επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής και κάθε καθυστέρηση σωστής αντιμετώπισης δυσκολεύει τη θεραπεία τους. Στην αναζήτησή τους για βοήθεια όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στην ψυχοθεραπεία. Οι έμφυτες ικανότητες και η μετέπειτα απόκτηση μεγάλου αριθμού ικανοτήτων χρειάζονται συντονισμό και αυτός μπορεί να επιτευχθεί όταν κατευθύνονται σε ένα στόχο από την προσωπικότητα σαν σύνολο. Τρεις λοιπόν οι προϋποθέσεις για την ψυχική υγεία: η έκφραση των επίκτητων και έμφυτων λειτουργιών, ο εναρμονισμός τους και η κατεύθυνση προς ένα κοινό στόχο. Αλλά υπάρχει ακόμα η τοποθέτηση του Φρόιντ απέναντι στο ερώτημα του τι είναι κανονικό άτομο: «Είναι το άτομο που δεν αφήνει τις καταστάσεις να παρεμβαίνουν καθοριστικά σε αυτό, αλλά εκείνο παρεμβαίνει σε αυτές».


Δημήτρης Μπούκουρας
Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής