Μεταβίβαση

Υπογραμμίζει στην ψυχανάλυση την εξέλιξη κατά την οποία οι ασυνείδητες επιθυμίες ενεργοποιούνται πάνω σε μερικά αντικείμενα στο πλαίσιο ενός κάποιου τύπου σχέσεως που έχει δημιουργηθεί με αυτά (τα αντικείμενα) και κατ’ εξοχήν στο πλαίσιο της ψυχαναλυτικής σχέσης. Πρόκειται εδώ για μια επανάληψη πρωτοτύπων παιδικών βιωμάτων που έχουν επενδυθεί μ’ ένα συναίσθημα που σημειώνεται κα την παρούσα κατάσταση. Πιο συχνά συμβαίνει την μεταβίβαση μέσα στην θεραπεία, οι ψυχαναλυτές να την ονομάζουν μεταβίβαση χωρίς καμιά άλλη ποιοτική χροιά. Η μεταβίβαση αναγνωρίζεται κατά κλασσικό τρόπο σαν το πεδίο όπου παίζεται η προβληματική μιας ψυχαναλυτικής θεραπείας, η εγκατάσταση της, οι ουσιομορφίες, η ερμηνεία της και η λύση της που την χαρακτηρίζει.

Με άλλα λόγια ο όρος αυτός έχει μια γενική έννοια που κατ’ αρχήν μας δίνει την εντύπωση συγκοινωνιακής ορολογίας αλλά στην αναλυτική ορολογία σημαίνει μια μετατόπιση αξιών, δικαιωμάτων, οντότητος παρά μια μετατόπιση υλικού ή άλλων αντικειμένων.

Δημήτρης Μπούκουρας